Zasady współpracy

Wiemy, jak istotne z perspektywy Klienta jest ustalenie jasnych zasad współpracy i sposobu rozliczeń.

Zasady współpracy

Zasady współpracy są ustalane indywidualnie z każdym z Klientów przed rozpoczęciem wykonywania przez nas usług. Jesteśmy elastyczni - posiadając bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej proponujemy Klientowi system, który pozwala w pełni wykorzystać nasz potencjał, bez narażania Go na zbędne koszty. Cenimy rzetelne i efektywne rozwiązania w tym zakresie.

Wynagrodzenie jest ustalane w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

System kwotowy

System kwotowy. Wynagrodzenie przyjmie postać z góry ustalonej kwoty i będzie indywidualnie uzgodnione przed przyjęciem zlecenia, z uwzględnieniem niezbędnego nakładu pracy oraz stopnia zawiłości sprawy.

System godzinowy

System godzinowy, który polega na rozliczeniu świadczonych usług według indywidualnie uzgodnionej stawki godzinowej, liczonej tylko i wyłącznie za poświęcony czas. Wysokość honorarium zależy w szczególności od stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Może ona przybierać postać porady i informacji prawnej, konsultacji, sporządzenia opinii prawnej, ekspertyz i poglądów prawnych, opracowania i opiniowania projektów aktów prawnych i umów, interpretacji dotyczących treści przepisów w danej dziedzinie prawa, zlecenia prowadzenia poszczególnej sprawy itd.

System rozliczenia ryczałtowego

System rozliczenia ryczałtowego przeznaczony jest dla przedsiębiorców, podmiotów nie będących przedsiębiorcami korzystających ze stałej pomocy prawnej lub stałej współpracy na podstawie umowy o bieżącą obsługę.

System rozliczenia ryczałtowego może przyjąć formy rozliczeń:W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria zastrzega sobie prawo do wyróżnienia zleceń o największym stopniu skomplikowania prawnego, które wymagają znacznego nakładu pracy lub o szczególnie wysokiej wartości przedmiotu sporu, których zlecanie i rozliczanie odbywać się będzie według indywidualnych zasad, ustalonych z Klientem odrębnie.

Niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego Klient ponosi koszty reprezentowania jego interesów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności oraz świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych.

Dla kogo pracujemy

W celu przybliżenia Państwu zakresu usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię, pragniemy poinformować, że doradzamy między innymi...

zobacz więcej

Zasady współpracy

Lata praktyki umożliwiają nam dopasowanie zakresu świadczonej pomocy prawnej do potrzeb Klienta, tak by nasza praca była dla Klienta jak najbardziej efektywna...

zobacz więcej

Zespół

Kancelarię tworzą kreatywni prawnicy posiadający bogatą wiedzę merytoryczną, których dodatkowymi atutami są rzetelność oraz zaangażowanie i profesjonalizm...

zobacz więcej